Bieliźniarka jadnodrzwiowa, okleinowana mahoniem, bez nadstawki.
Przed pracą:
Cała powierzchnia pomalowana farbą olejną. Bardzo zniszczona okleina - w dużej części do wymiany. Brakuje dolnych wolut i cokołów. brakuje szyldów i kluczy. Pęknięcia i ubytki konstrukcji.
W trakcie pracy:
Usunięto farbę olejną środkiem do usuwania farb i lakierów scansol oraz acetonem.
Sklejono i ustabilizowano konstrukcję mebla. Ustabilizowano i uzupełniono okleinę. Uzupełniono brakujące elementy drewniane. Powierzchnię zabarwiono bejcą spirytusową i wykończono woskiem. Zamocowano szyldy i uzupełniono brakujące klucze.

Zobacz również

Back to Top