Przed pracą:
Masyw sosnowy. Mebel pomalowany farbą olejną - wiele warstw.
Powierzchnia zniszczona. Wnętrze brudne i zniszczone, ślady obecności gryzoni. W wyniku zmiennych warunków atmosferycznych wszystkie klejenia są luźne. Konstrukcja, w wielu miejscach zniszczona, trzyma się dzięki wprowadzonym licznym gwoździom. Brakuje kluczy, zamki do naprawy. Ubytki gzymsu.
W trakcie pracy:
Usunięto farbę olejną stosując opalarkę, scansol i aceton. Usunięto gwoździe po czym uzupełniono i ustabilizowano konstrukcję mebla, oraz elementy ozdobne gzymsu. Kredens zabarwiono bejcą, wykończono lakierem poliuretanowym i woskiem, wewnątrz pokostem.

Zobacz również

Back to Top